به بهانه خرداد

سال که نو می شود کلی برنامه جدید داری و کلی مسیرهای نرفته پیش رو.... تعطیلات عید که تمام می شود یکی یکی شروع می کنی به اجرای برنامه ها، چند وقت بعد همه چیز میفتد روی غلتک و زندگی عادی می شود و بعد متوجه می شوی برای چند تا از برنامه هایی که ریخته بودی هیچ اقدامی نکردی و چندتا از کارهایی که شروع کردی هم عقب هستند و در حقیقت فقط تونستی به یکی دوتا از برنامه هات یر و سامان بدهی، اونوقت هول می شوی و فکر می کنی چقدر از برنامه ها عقبی و کلی حالت بد می شود، اما وقتی به تقویم نگاه می کنی می بینی هنوز اردیبهشت است، نمی دانم چه حکمتی در این اردیبهشت نهفته است که همیشه طولانی ترین ماه سال است، بعد دوباره ارام می شوی و برنامه ها را سر وسامانی می دهی و اولویت بندی می کنی و می ری سراغ کارها، اما وقتی خرداد می رسد باید بدانی که دیگر زمان تمام شد، از خرداد تا اسفند راه درازی نیست، سریع می گذرد و کم پیش میاید کاری را که توی اردیبهشت شروع نکرده باشی بتوانی در برنامه ریزی هایت بگنجانی ،چون انگار ساختار روزهای سالت شکل گرفته و تغییر دادنش سخت است، تا خرداد روزها نرمند و تغییر پذیر ولی از آن به بعد کم کم سفت و سخت می شوند و غیرقابل انعطاف، بعد تو می مانی و کارهایی که سال به سال عقب افتاده اند. و خدا نکند به حکم تقدیر تغییری در روزمرگی هایت پیش بیاید، مانند پارسال ، آنوقت است که شاید سری به ان برنامه های معوقه بزنی ببینی اصلا کدامشان قابل اجرا هستند و یا از انها کمک بگیری تا روزهای درهم شکسته ات را بهم وصل کنی. پ.ن: این قانون کلی نیست ، قانون سالهای من است.

/ 4 نظر / 7 بازدید
فرزانه

زمان هایی که از دست می رود و به حسرتی تلخ برایمان تبدیل می شود...انگار در سیکل معیوب روزمرگی ها خود را به دام می اندازیم و دست از هر تلاشی برای تغییر خود بر می داریم...گاه فکر می کنم انگار به تلخی زندگی مان عادت کرده ایم و از تغییر خود و شرایطمان نامید هستیم...و این بدتر از مرگ است...

سکوت

زنگ خطر خوبی بود ممنون

ابراهیم

امروز داشتم به همین مساله فکر می کردم که پارسال هم این مشکل را داشتم عجیب است که زندگی آدمها اینمقدار شبیه به هم است تعطیلات اول سال خوب میخوری ، استراحت می کنی ، کلی می خندی خودت را پر از انرژی احسال می کنی همه آن موقع است برنامه ریزی می کنی تا آخر سال این کوه را ، آن کوه را از جا میکنم آخر سال که می شود شاید ما سرجایمان نباشیم اما کوه ها هستند .