روزهای سرد

عجیب است.

انگار خاطرات روزهای سرد ماندگارترند تا روزهای گرم ....

شاید چون سر ها در گریبان است و رابطه ها با خود نزدیک تر...

شاید هم چون سرمای هوا باعث می شود خاطرات منجمد شوند و همیشه تر و تازه باقی بمانند...

شاید هم چون  دل در روزهای گرم هم سرد است گاهی...

/ 1 نظر / 3 بازدید
هانیه

دقیقا