از دل..

کتمان نمی کنم لحظاتی وجود دارند مانند دیشب که فرسوده از فشار کاری و بازی های کودکانه آدم ها به حمایتت نیاز دارم ...

به اینکه فقط تکیه گاهی باشی و پناهگاهی برای اینکه حس کنم اگر تمام دنیا بر ضد من است کسی هست که شانه هایش مامن آرامش بخشی است ..

کسی هست که می توانم در کنارش این نقاب آهنین ، سخت را بردارم و نرم شوم و بخزم توی آغوشش...

دیشب حضورت را در زندگی کم داشتم ...

/ 4 نظر / 3 بازدید
دختر بهار

سلام وب جالبی داری. اتفاقاً منم مثل خودتم. راستش منم دیشب حضورشو تو زندگیم کم داشتم.[ناراحت]

مهشید(رهگذر )

دل قوی دار که ایزد با ماست[گل]

من هم قبل از ازدواج مثل شما فکر میکردم ولی الان با وجود اینکه همسر خوبی دارم ولی هیچگاه نتونستم باهاش این احساس را داشته باشم.دوستم نیست فقط همسرمه.

عاشق

حس قشنگ ولی بسیار آزار دهنده ای است این حس کم داشتن...