سکوت

حرف زیاد است، نوشتنی هست یا نیست را نمی دانم.

نوشتنی هم باشد اینکه همه بخوانندشان را شک دارم.

پس سکوت می کنم.

اما راستش را بخواهید چیزی در دنیایم گم شده است.

معنویت زندگیم کم شده...

دلم برای خدا تنگ شده است.

برای راز و نیازها و عشقی که بهم می داد.

او که دریغ ندارد من هستم که راه را گم کرده ام.

دلم خلوت با او را می خواهد در این شب ها

حال و هوای رمضان شاید؟!

مدت هاست که دستم به خیر نرفته است.

بذری از مهر نکاشته ام.

عشقی نپراکنده ام که آینه گی کنم صفات او را...

نه کریم بوده ام و نه رحیم...

قربش را هم که در این هزارتوی روزمرگی درک نکرده ام و فقط نام قریبش لقلقه زبانم شده است.

دلم برای یک خلوت سرشار از تفکر در محضر او تنگ شده است.

یا نور النور

یا منور النور

یا نور فوق کل النور

چقدر نیاز به روشناییت دارم در این شبهای تیره زمستانی...

/ 5 نظر / 6 بازدید

من نیز هم. این روزها نمی دانم از ترس عاقبت ناشکری شکر می کنم او را یا از اعتقاد به افزونی نعمتش پس از هر شکر. در هر دو صورت می دانم نیازی به شکرگذاری من ندارد.

گیلاس آبی

از پس هر تاریکی,قطعا روشنائی هست هیچ سیاهی,ابدی نیست فقط باید دنبال منبع نور بگیردیم

مخمور

نیاز به پیر راهی است تا به عنایتش این غبارها زودوده شوند و خودت را بیانداز در آغوشت پیر و مرادت که چل چله چل چله چل چله یک نظر پیر به از صد چله