انسان کامل

امروز عید است.

میلاد کسی که اسطوره انسان کامل است.

فرسنگ ها فاصله است میان من و او.

چقدر دورم از او و خدایش.

دلم گرفته است.

با گستاخی اما، منتظر عیدی هستم.

/ 5 نظر / 5 بازدید
حمید

عید شما هم مبارک... راستی این پسرک چکار کرده که شما اینقدر ازش متنفر شدی....[سوال]

محمود

سلامی به عدد تمام زیبائی ها می گویم و گفته ام بارها...بود کیش من مهر دلدارها پرستش به مستی است در کیش مهر..برون اند زین جرگه هشیارها به جز اشک چشم و به جز داغ دل ..نباشد به دست گرفتارها کشیدند در کوی دلدادگان ..میان دل و کام، دیوارها چه فرهادها مرده در کوهها ...چه حلاجها رفته بر دارها چه دارد جهان جز دل و مهر یار ...مگر توده هایی ز پندارها ولی رادمردان و وارستگان ...نبازند هرگز به مردارها به خون خود آغشته و رفته اند...چه گلهای رنگین به جوبارها بهاران که شاباش ریزد سپهر ....به دامان گلشن ز رگبارها رود شاخ گل در بر نیلفر ...برقصد به صد ناز گلنارها درد پرده ی غنچه را باد بام ..هزار آورد نغز گفتارها به آوای نای و به آهنگ چنگ ...خروشد ز سرو و سمن، تارها به یاد خم ابروی گل رخان ...بکش جام در بزم می خوارها گره از راز جهان باز کن...که آسان کند باده، دشوارها جز افسون و افسانه نبود جهان ..که بستند چشم خشایارها به اندوه آینده خود را مباز ..که آینده خوابی است چون پارها پیاپی بکش جام و سرگرم باش ..بهل گر بگیرند بیکارها بعضی ها راه شصت سال رو یک شبه طی می کنند ......

رکسانا

اتفاقی گذرم به اینجا افتاد . تعداد زیادی از پستهایت را خواندم . هرچند درس دارم !![نیشخند] عیدت مبارک . باز هم سر خواهم زد .[گل]

زهرا

[گل]

مجرد

[گل]