آلودگی صوتی

 در حال نوشتن یک مقدمه فلسفی برای تحقیق بازاریابی یکی از مشتریان هستم.

دنبال مفاهیم ماهیت و هویت و .... مغزم را زیر و رو می کنم و کلمات را تایپ می کنم.

گنجشک ها روی درخت توت توی حیاط سر و صدا می کنند...

از لب تاپ همکارم موسیقی لئونارد کوهن توی فضای اتاق  با صدای بلندی پخش می شود.

اما ...

مرتضی احمدی در گوش من می خواند:

حمومی آی حمومی فرش و قالیچه ام را بردند....

/ 3 نظر / 5 بازدید
نفس

آرامش بخش.معنی دار و مثل زندگی مینویسی. از خواندن نوشته هایت درسهای بزرگی به من یاداوری شده .درس درست زیستن.درس حرمت به خویش و تعهد در قبال لحظه هایم ..........آرزومند شادیهایت

شهرام

شاید لحظاتی لبخند رو روی لبهای شما بیاره http://f.phdroot.ir/?p=36

baran

یعنی عالی‌ بود :)