دنیای اطراف

وقتی به زندگی های اطرافم نگاه می کنم و می بینم چه آنهایی که با عشق شروع کردند و چه آنهایی که با عقل جبو رفته اند بعد از چند سال در بهترین حالت به همزیستی و عادت رسیده اند...

و یا وقتی به زندگی های متلاشی و روحیه های خراب نگاه می کنم...

 و یا زمانی که وبلاگهای زنان را می خوانم که چه می گویند از رابطه های مشروع وغیر مشروعشان ...

به این نتیجه می رسم همان بهتر که سرم را به کار گرم کنم و به زندگی مشترک آنگونه که تا بحال عرف جامعه بوده نیندیشم ....

/ 0 نظر / 3 بازدید