تجرد بعد از سی سالگی

دل نوشت های یک دختر سی و چند ساله

گفت : اینکه بفهمی رمضان در وجودت اثر کرده سه نشانه دارد

اول آنکه امید در دلت جوانه می زند

دوم آنکه نرم می شوی و دلت نازک می شود.

سوم آنکه مهربان می شوی و بخشنده.

بسنج که این خصوصیاتت نسبت به دو هفته پیش چقدر تغییر کرده اند تا بفهمی این همه ساعت گرسنگی کشیدنت تاثیری داشته یا نه و بهره ای از این ماه برده ای؟

ماه رمضان را به روزه شکم می شناسیم ولی فقط این شکم نیست که باید روزه دار باشد.

ماه رمضان 5 روزه دارد.

روزه شکم

روزه زبان که هر حرفی را نگوییم جز سخنان زیبا

روزه گوش که جز  نوای زیبا و حرف های زیبا و معنا دار نشنویم

روزه چشم که جز زیبایی ها نبینیم و شکر گذار نعمت ها باشیم.  این بدان معنا نیست که چشممان را روی خلل ها و بدی ها ببندیم ولی به این معناست که نیمه پر لیوان را هم ببینیم و فقط دنبال عیبجویی نباشیم و در عین حال به جزییاتی که تابحال توجه نکرده ایم دقت کنیم. جزئیاتی مثل شاخه گلی در کنار ایستگاه اتوبوس یا گنجشککی کنار جوب .

روزه دست که سخت ترین است برای من شاید. که هر چه خیر از دستمان بر میاید انجام دهیم و خست به خرج ندهیم.

این چهار روزه مکمل روزه شکم هستند تا رمضان در وجودمان اثر کند و به بار نشیند.

و چقدر هم دشوار تر از هفده ساعت گرسنگی کشیدن است

نوشته شده در ۱۳٩۳/٤/٢٢ساعت ٥:٠۳ ‎ق.ظ توسط نظرات ()


Design By : Pichak