تجرد بعد از سی سالگی

دل نوشت های یک دختر سی و چند ساله

حرفهایمان که تمام شد، گیج و دلشکسته بودیم.

اتفاق هایی را که افتاده بود را دوست نداشتم.

اینکه باهم حرف زده بودیم و موضوع بین خودمان حل شده بود خوب بود ولی این اتفاق حکایت از سختی راه پیش رو داشت.

از اینکه حمایتم کرده بود و بازی به ظاهر به نفع من تمام شده بود خوشحال بودم، اما دلم می خواست بغلش می کردم و یک دل سیر گریه می کردم.

سرم را بین دستهایم گرفته بودم و اتاق نیمه تاریک بود.

 گفتم لطفا کرکره را بالا بزن قلبم گرفت

کرکره که بالا رفت از دیدن درخت های توتی که در تند باد کمر خم کرده بودند و هوای سرخ نفسم بند آمد.

غوغای بیرون با آشوب درونی من چقدر همخوانی داشت.

باهم دست دادیم و هنوز نیاز به حمایتش داشتم.

از اتاق خارج شد.

به ساعت نگاه کردم.

دیرم شده بود.

وسایلم را برداشتم و بیرون زدم.

خیابان قفل بود.

ماشین را بی خیال شدم و پیاده راه افتادم.

درختان کمر شکسته جا به جا وسط خیابان افتاده بودند.

مصالح ساختمان نیمه کاره به طرز وحشتناکی آویزان بودند و هر لحظه امکان داشت سقوط کنند.

باران بر سر و رویم می ریخت.

اشک می ریختم یا باران بود؟

بغض بود یا ترس؟

باد بر صورتم سیلی می زد مثل حرف هایی که شنیده بودم...

قلبم درد می کرد..

*****

صبح عکس های طوفان را دیدم

عکس هایی که از بالا و یا دورتر گرفته بودند.

حجم و عظمتش خارج از تصورم بود.

من این طوفان را از سر گذرانده ام؟

این حجم باد شهر من را در نوردیده است؟

بعد یادم می آید که همیشه می دانستم که برای درک یک واقعیت باید از بالا به آن نگاه کرد و همیشه هم در گیر و دار واقعیت های تلخ یادم می رود.

اما همیشه بالا رفتن سخت است.

برای بالا رفتن باید سبک بود، باید رها بود.

اما وقتی طوفانی زندگی من را در می نوردد،از خشم سنگین می شوم، از بغض و کینه و حسادت تیره و تار می شوم و دیدم محدود می شود.

خودم می شوم طوفان

وقتی طوفان در زندگی من می آید من می شوم آن درختی که روی ماشینی شکست و یا آن تکه آهنی که پرواز کنان از جلوی من رد و شد و شیشه مغازه را خرد کرد.

به ویرانیش دامن می زنم با خلل های روانی ناخودآگاهم، با خشم و واکنش های نابالغانه ام.

هنگام طوفان باید آرام گرفت و صبورانه نگاه کرد.

همراه طوفان نشد.

یا اوج گرفت و از بالا نگریست.

بعد از طوفان است که باید عمل کرد .

نوشته شده در ۱۳٩۳/۳/۱۳ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ توسط نظرات ()


Design By : Pichak