تجرد بعد از سی سالگی

دل نوشت های یک دختر سی و چند ساله

کتمان نمی کنم لحظاتی وجود دارند مانند دیشب که فرسوده از فشار کاری و بازی های کودکانه آدم ها به حمایتت نیاز دارم ...

به اینکه فقط تکیه گاهی باشی و پناهگاهی برای اینکه حس کنم اگر تمام دنیا بر ضد من است کسی هست که شانه هایش مامن آرامش بخشی است ..

کسی هست که می توانم در کنارش این نقاب آهنین ، سخت را بردارم و نرم شوم و بخزم توی آغوشش...

دیشب حضورت را در زندگی کم داشتم ...

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٠/٧ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ توسط نظرات ()


Design By : Pichak