تجرد بعد از سی سالگی

دل نوشت های یک دختر سی و چند ساله

قرار نیست هیچ چیز بهتر بشه، شاید بدتر هم بشه، همینه که هست ، سعی کن بپذیری! این را اولین خواستگارم تو ١٩ سالگی بهم گفت که به زعم خودش گربه را دم حجله بکشه و بعدا من ازش توقع شرایط بهتر نداشته باشم ولی قسمت بد ماجرا این است که امروز چند ماه مانده به سی و هفت سالگی خودم داشتم این جمله را بهخودم می قبولوندم،
۱۳٩٢/۱٠/۱۳ | ٥:٠۸ ‎ب.ظ | | نظرات () |

www . night Skin . ir