تجرد بعد از سی سالگی

دل نوشت های یک دختر سی و چند ساله

دیشب وقتی داشتمدستی به سر و گوش آشپزخانه می کشیدم متوجه شدم که باخودم زمزمه می کنم دیگر وقتش است که پیدایش شود....

۱۳٩٢/٧/۱٧ | ۱:٢٩ ‎ب.ظ | | نظرات () |

www . night Skin . ir