تجرد بعد از سی سالگی

دل نوشت های یک دختر سی و چند ساله

نازک و شکننده می شوی...

همه آدم ها مهیب می شوند و خطرناک...

احساس بی پناهی می کنی..

احساس تزلزل...

احساس می کنی سراسر نیازی ...

نیاز به حمایت ...

نیاز به پناه...

نیاز به امنیت...

سرتابه پای می شوی کودک ترسیده و مضطرب...

گاه به صورت خشم واکنش می دهد و گاه به درون فرو می رود.

دلتنگی...

اشک های بی اختیار...

امان از این روزهای زنانه

۱۳٩۱/۱۱/۱٧ | ٤:۱٦ ‎ب.ظ | | نظرات () |

www . night Skin . ir