تجرد بعد از سی سالگی

دل نوشت های یک دختر سی و چند ساله

خیلی وقت ها  این سوال ذهن ما را به خود مشغول می کند که چکار کنیم حالمان بهتر شود؟

بماند که خیلی وقت ها یک کارهایی را نباید بکنیم که حالمان بهتر شود. به تعداد انسان ها راه های خوب شدن حال وجود دارد ولی  به هر حال یک سری راه ها هم هست که برای همه جواب می دهد. مثل در تعادل قرار گرفتن با با جهان . . یا احترام گذاشتن به خود و احترام دیدن.

انسان ها با همه پیشرفتشون و قدرتشون باز هم تحت تاثیر ناخودگاهشون هستند که ریشه در گذشته های دور دارد و هنوز بسیاری از کنش ها و اکنش های ما نشات گرفته از ذهن ناخودآگاهمون است .

و خوب بخش بزرگی از ناخودآگاه ما در سیطره تعامل انسان و محیط اطرافش است.  و وقتی بدون توجه  به محیط اظرافمان آسیب می زنیم حالمان گرفته می شود و خوب دلیلش را هم نمی فهمیم و همینجوری پیش می رویم تا زمانی که می بینیم  شدیم یک موجود افسرده و درهمشکسته .

یک یاز این بی توجهی ها بحث آسیب هایی است که به محیط زیست و زمین وارد می کنیم و چون این کارمان در لفافه منفعت های خودمان کادو شده است متوجه آسیبی که وارد می شود نمی شویم.

اما با کمی تعمق می بینیم که به خاطر منفعت سریع و کوتاه مدت خودمان هم به جهان اطراف و هم به روح  و روانمان آسی ب رسانده ایم.

یکی از این کارهایی که در روزمرگی هایمان گم شده است بخحث استفاده از پلاستیک و مواد دیربازیافت است. موادی که خارج از چزخه طبیعی جهان تولید شده اند و به راحتی هم در این چرخه جای نمی گیرند.

همانظور که گفتم من معتقدم ما به خاطر اسیب هایی که به جهان اطرافمان وارد می کنیم  به زبان عام تر عذاب وجدان مستتری  میگیریم که فقط تبعاتش را می بینیم . تبعاتی مثل افسردگی و ناامیدی.

بنابراین برای اینکه حالمان بهتر شود بهتر است کمی روی عادت ها و رفتارهای روزمره خودمان تعمق کنیم. ببینیم که چنددرصدش با طبیعت ما سازگار است و با خلق و خوی انسانی ما هماهنگی دارد و چند درصدش مخرب است.منظورم از خلق و خوی انسانی در حقیقت همان جنبه هایی است که ما را رشد می دهد و تعالی می بخشد و به نوعی نتیجه اش حال خوب است هم برای خودمان و هم برای اطرافیان . چون حال خوب مسری است .

به هر حال ساده ترین کاری که می توانیم انجام دهیم شاید همین بحث استفاده از پلاستیک باشد که کمتر و کمترش کنیم. از کیسه پلاستیک هایی که یک قلم جنس توش می گذاریم تا بنر های سر تاسری تبریک و تسلیت که به در و دیوار می زنیم.

هر چه هست مهم این است که حالمان خوب باشد . پس باهم کمک کنیم تا اجتماع بهتری بسازیم

۱۳٩٥/۸/۸ | ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ | | نظرات () |

www . night Skin . ir