تجرد بعد از سی سالگی

دل نوشت های یک دختر سی و چند ساله

راستش احساس می کنم فراموشی گرفتم.

نمی دانم به خاطر مشغولیت های ذهن است

یا به خاطر قرص هایی که مصرف کردم

یا به خاطر مصیبت های تهران نشینی .

ولی هر چه هست ذهنم یاریم نمی کند.

اسامی یادم نمیاید.

تمرکز ندارم.

امروز توی گل فروشی متوجه شدم اسم بیشتر گل ها را فراموش کردم.

هر روز صبح بیش از پنج بار فاصله بین در و اتاق خواب را طی می کنم تا وسایلم را بردارم.

وقت صحبت کردن با طرف مقابل رشته کلمات از دستم خارج می شود.

نگرانم .....

 

۱۳٩٤/٩/۳ | ٥:۱٤ ‎ق.ظ | | نظرات () |

www . night Skin . ir