تجرد بعد از سی سالگی

دل نوشت های یک دختر سی و چند ساله

به رفتنش فکر می کنم

و همه آدم هایی که می توانند لحظه ای دیگر نباشند.

یک سال بیشتر است که زندگیم را بر مبنای همین نبودن ها چیده ام

رفتن ها

و درک حضور آدم ها اولویت اول زندگیم است

هرچه عزیزتر حضورشان مغتنم تر

مهم تر از بودن با آدم هایی که دوستشان دارم در زندگیم نیست

ادم هایی که به راحتی می توانند نباشند

مهم نیست آنها به حضور من توجه دارند یا نه

مهم این است که من در کنارشان هستم

نگاهشان می کنم

و گهگاه لمسشان

گذر زمان را در چهرشان می بینم

غمشان سخت است

شادیشان شیرین

زندگی همین است

عمری گذشت تا فهمیدم زندگیم یعنی همینآدم ها

همین باهم بودن ها

لحظات نابی که حضورشان برایت می آفریند

زمان می گذرد

خاطره ها سریع شکل می گیرند

و حسرت

نوشته شده در ۱۳٩٤/٢/۳۱ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ توسط نظرات ()


Design By : Pichak