تجرد بعد از سی سالگی

دل نوشت های یک دختر سی و چند ساله

کاش صدا و سیما در این موقعیت و این برهه از زمان سعی نداشتند روی آرمان ها و ارزشهای مردم در زمان انقلاب مانور بدهند.

اینکه صدا سیما پر شود از نمایش هایی که در آن از مردمی سخن می رود که با شور و شوق تغییر انقلاب می کنند برای رسیدن به وضعیتی مطلوب تر و جهانی آرمانی تر ....

جهانی که ظلم کمتر است، دروغ و حق کشی و فقر حداقل ...

نمی دانم متوجه می شوند که با یاد آوری این نکات ناخودآگاه مردم را مجبور می کنند تا بین آرمان هایشان و وضعیت موجود مقایسه کنند و دیدن پسرفت ها حالشان را بدتر می کند و خشمشان را فزونتر؟

گاهی فکر می کنم صدا و سیما دست گروه های ضد حکومت است که با این حربه ها تلاش می کند تا روند خشم اجتماعی را سریعتر کند.

پ.ن :نمی دانم ایا منهم مثل بقیه دوستانم بعد از این نوشته فیلتر می شوم یا نه ؟! این روزها امنیت پرشین بلاگ در حد جاده های ایران است.

۱۳٩۳/۱۱/۱٥ | ٦:۱٦ ‎ب.ظ | | نظرات () |

www . night Skin . ir