تجرد بعد از سی سالگی

دل نوشت های یک دختر سی و چند ساله

سال اول بیست نفر بودیم همه سی ویک ساله، پنج تا متاهل که دوتاشون بچه داشتند و دو نفر که طلاق گرفته بودند و بقیه مجرد. دو سال بعد ده نفر متاهل بودند، پنج تاشون بچه داشتند سه تا دیگه هم طلاق گرفته بودند که با دوتای قبلی می شدند، پنج تا و دو سال بعدش پنج نفر مجرد بودیم و بقیه هم یامتاهل بودند و یا در شرف ازدواج و یا جدا شده و در حال جداشدن. امسال دو نفر مجرد بودیم، دو نفر متاهل، بقیه هم یا جداشده بودند و یا درگیر و دار طلاق و مهریه و حضانت بچه ها.
نوشته شده در ۱۳٩۳/٧/٢٢ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ توسط نظرات ()


Design By : Pichak