تجرد بعد از سی سالگی

دل نوشت های یک دختر سی و چند ساله

» ۱۳٩٦/٤/٢٦ :: ۱۳٩٦/٤/٢٦
» از نگاهی دیگر :: ۱۳٩٦/۳/٢
» ادرس وبلاگ جدید :: ۱۳٩٦/٢/٢٦
» برنامه ریزی و هدفگذاری :: ۱۳٩٦/۱/٢۱
» زندگی واقعی و مجازی :: ۱۳٩٥/۱٢/۱
» من هم مسئولم :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» تبلیغات !!! :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» وبلاگستان :: ۱۳٩٥/٩/۳
» زندگی :: ۱۳٩٥/۸/۱
» همینجوری .... :: ۱۳٩٥/٧/۱
» درد :: ۱۳٩٥/٦/۱
» یک عاشقانه آرام... :: ۱۳٩٥/٥/٢
» سه گانه :: ۱۳٩٥/٤/٤
» فرار :: ۱۳٩٥/۳/۱
» کاتی :: ۱۳٩٥/٢/۳
» 95 :: ۱۳٩٥/۱/۱٥
» لک لک ها بربام :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» ایمان :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» دم غروب :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» هدف :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» یک سوال :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» گل ها :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» تصمیم گرفته ام... :: ۱۳٩٤/٩/۸
» نگرانم :: ۱۳٩٤/٩/۳
» cpm :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» باغ بی برگی :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» یک مطلب ایمیلی :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» من و اینستاو وبلاگ :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» مهرانه :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» فکر زمستونت نبود؟ :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» بگذار تا بگریم :: ۱۳٩٤/۸/٦
» روزگاری که گذشت :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» من و خودم :: ۱۳٩٤/٧/٢٠
» خواب :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» آن سوی دیگر :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» خواهرانه :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» قربان تا غدیر :: ۱۳٩٤/٧/۸
» نصیحت ممنوع! :: ۱۳٩٤/٧/٦
» حیات وحش :: ۱۳٩٤/٧/٤
» قربان :: ۱۳٩٤/٧/۳
» عرفه :: ۱۳٩٤/٧/۳
» شهر من :: ۱۳٩٤/٧/٢
» متن :: ۱۳٩٤/٧/۱
» در این شهر شلوغ :: ۱۳٩٤/٦/۳٠
» روزهای شلوغ :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» 25 تا 30 شهریور کاخ نیاوران :: ۱۳٩٤/٦/٢٥
» قبلا دروغ می گفت یا الان؟ :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» موفقیت :: ۱۳٩٤/٦/٢٢
» دوستی ها :: ۱۳٩٤/٦/۱٩
» یک روز خوب :: ۱۳٩٤/٦/۱٥
» مامان :: ۱۳٩٤/٦/۱۱
» بازگشت :: ۱۳٩٤/٦/٩
» آخرین ماه تابستانی :: ۱۳٩٤/٦/٦
» آمدن :: ۱۳٩٤/٦/٥
» زیر سقف آسمان :: ۱۳٩٤/٦/٤
» ضریب هوشی :: ۱۳٩٤/٦/۳
» کجا برویم... :: ۱۳٩٤/٦/۱
» آدم های این شهر :: ۱۳٩٤/٦/۱
» امان از بی همزبانی :: ۱۳٩٤/٥/٢۸
» http://ctrlstd.com/ :: ۱۳٩٤/٥/٢٢
» جسم من، جان من :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» زامبی های ایرانی :: ۱۳٩٤/٥/۱۸
» یک کزارش کوتاه درباره من :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» یک بغل ارامش :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» از سراسر دنیا :: ۱۳٩٤/٥/٩
» سفر :: ۱۳٩٤/٥/۸
» خود دوست داشتن :: ۱۳٩٤/٥/۳
» روزهای بعد رمضان :: ۱۳٩٤/٥/٢
» گردو :: ۱۳٩٤/٤/۳٠
» در تدارک فصل نو :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» به پایان امد این دفتر :: ۱۳٩٤/٤/۱٩
» شب های نور :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» شب های پیش رو :: ۱۳٩٤/٤/۱٥
» عطر رازقی :: ۱۳٩٤/٤/۱٢
» دیوار دل :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» پرسش و پاسخ :: ۱۳٩٤/٤/۳
» رمضان :: ۱۳٩٤/۳/۳٠
» 175 :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
» اصول وفنون مذاکره در محافل سنتی زنانه :: ۱۳٩٤/۳/۱٤
» یکی بود یکی نبود.... :: ۱۳٩٤/۳/۸
» مردان خدا :: ۱۳٩٤/۳/٥
» همیشه در دعاهایم خواهد بود... :: ۱۳٩٤/۳/۳
» روزگار :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» ببار ای ابر بهار :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» برق نگاه :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» باز کن پنجره ها را :: ۱۳٩٤/٢/٢۳
» روزهای من :: ۱۳٩٤/٢/٢٠
» چشم کور :: ۱۳٩٤/٢/٢٠
» اسیب شناسی یک ماجرا :: ۱۳٩٤/٢/۱٢
» قصه ای از سوز و سازم... :: ۱۳٩٤/٢/٩
» در رود زندگی :: ۱۳٩٤/٢/٧
» 36 ساعت :: ۱۳٩٤/٢/٥
» لمسی، بصری، سمعی :: ۱۳٩٤/٢/٢
» قورباغه 8 ساله :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» فروردین :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» حتما پریودی اینجوری پاچه می گیری؟!!!!! :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» مامان :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» مامان :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» روز "هیس" :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» لحظات حقیقی :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» مه و مهر :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» طبیعت :: ۱۳٩٤/۱/۱٥
» وظیفه ما :: ۱۳٩٤/۱/۱٤
» روزهای روشن :: ۱۳٩٤/۱/۱۳
» تقسیم شادی :: ۱۳٩٤/۱/٩
» سرآغازی نو... :: ۱۳٩٤/۱/۸
» سرآغازی نو... :: ۱۳٩٤/۱/۸
» سال نو سر شار از تجربه های نو برایتان باد :: ۱۳٩٤/۱/٥
» تا سال دیگر :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
» حکایت جالبی بود... :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» گسترش :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
» جوانه :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» متن قشنگی بود ... :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» سفر بهدیگر سو :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٥
» لحظه های زیبا :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» گذشته ، حال ، آینده :: ۱۳٩۳/۱٢/۸
» راه یا مقصد :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» روزهای اسفند :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» بهار اسفند ماه :: ۱۳٩۳/۱٢/٢
» پامچال :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» اعترافنامه عاشقانه :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» تعطیلات زمستانی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» بی رنگی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» در مرز جنون :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» پیچیدگی ها :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» دهه فجر :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» تولد :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٠
» مگه حالی به آدم میمونه ؟!! نه والا! :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» درددلهایی از سر ترس :: ۱۳٩۳/۱۱/٤
» آسمان :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» آسمان :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» نا امن ترین حرم امن :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
» کبک در برف نیامده :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» کبک در برف نیامده :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» تو خوبی! :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» حرف های دیگران :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» هویت ها :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» مرغ آمین :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» هزارمین :: ۱۳٩۳/۱٠/٤
» شکوفه های سپید :: ۱۳٩۳/۱٠/٢
» چهارسالگی :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» ناربن ها :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» انار :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» رخوت :: ۱۳٩۳/٩/٢۸
» عطر ها :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» الودگی صوتی :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» یک جانور ملوس :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» زندگی :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» یک تجربه :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» باران :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» شکر :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» شکر :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» سکوت :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» یک ظرف ته چین و یک کیک شکلاتی :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
» حرفها :: ۱۳٩۳/٩/۱۳
» نرگس ها :: ۱۳٩۳/٩/۱٢
» این روزهای بیچ در بیچ :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» خواب و بیدار :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» روزهای سرد :: ۱۳٩۳/٩/٩
» معامله :: ۱۳٩۳/٩/٩
» کار :: ۱۳٩۳/٩/۸
» خاکستر های شهر خاکستری :: ۱۳٩۳/٩/٥
» یک فیلم، یک جامعه :: ۱۳٩۳/٩/٥
» آفرینش :: ۱۳٩۳/٩/۳
» یک روز پاییزی :: ۱۳٩۳/٩/٢
» معنا :: ۱۳٩۳/٩/۱
» چراغ های خطر :: ۱۳٩۳/۸/٢٧
» چراغ خطر ها :: ۱۳٩۳/۸/٢٧
» این هم بگذرد :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» انتخاب :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» این روزه :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» امثال والحکم :: ۱۳٩۳/۸/٢۳
» هوای سفر :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» فرار :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» در آستانه زمستانه :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» امروزه :: ۱۳٩۳/۸/۱۸
» یک قدم به جلو :: ۱۳٩۳/۸/۱٦
» بیست و چهار ساعت :: ۱۳٩۳/۸/۱٤
» زسر سودای آغوش تو دارم .... :: ۱۳٩۳/۸/۱۳
» در محضر مشاطه :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» سر دراز رشته تفکرات :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» دهگانه :: ۱۳٩۳/۸/٧
» یا حنان و یا منان :: ۱۳٩۳/۸/٦
» تصمیم ها :: ۱۳٩۳/۸/٢
» گر ببندد دری.... :: ۱۳٩۳/۸/٢
» گر ببندد دری.... :: ۱۳٩۳/۸/٢
» شب های پاییزی :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» تهران- مشهد :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» ترس و لرز :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» در آستانه فصل سرما :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» تیپ ها :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» پروانه :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
» دروازه های بهشت :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» روزی بزودی :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» تخلیه :: ۱۳٩۳/٧/٢۳
» یاران دبستانی :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» زندگی به مثابه گلابی خورده شده :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» غیرت عیدانه :: ۱۳٩۳/٧/٢۱
» دست ها :: ۱۳٩۳/٧/٢۱
» غیرمنتظره :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» از نسل قربانیان ضحاک :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» برگریزان :: ۱۳٩۳/٧/۱٧
» مشتری مداری :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» ای پناه بی پناهان :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» بقیه ی آدم ها :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» گوریدگی مغزی :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» ساره، هاجر، ما :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
» عیدانه :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
» عرفه :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» یا سبوح :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» ای یار مبارک :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» عرفه :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» چهره آراسته :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» استفاده ابزاری از شوهر :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» کلافگی :: ۱۳٩۳/٧/٩
» تعادل :: ۱۳٩۳/٧/٩
» یبوست فکری :: ۱۳٩۳/٧/٧
» درهای بسته :: ۱۳٩۳/٧/٧
» دغدغه های زنانه :: ۱۳٩۳/٧/٥
» سبک بال :: ۱۳٩۳/٧/٤
» میل به جاودانگی :: ۱۳٩۳/٧/٤
» کودک درون فعال :: ۱۳٩۳/٧/۳
» با نور :: ۱۳٩۳/٧/۱
» آخر تابستان :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» درد :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» دعای قنوت دحوالارض :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» النظافه من الایمان :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» خواب بی موقع :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» نتیجه ارزیابی شش ماهه :: ۱۳٩۳/٦/٢٩
» ٢۵ ذی القعده :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» انباری تکانی :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» 26 شهریور :: ۱۳٩۳/٦/٢٦
» میهمان ها :: ۱۳٩۳/٦/٢٦
» بیچاره دلم :: ۱۳٩۳/٦/٢٦
» ۱۳٩۳/٦/٢٤ :: ۱۳٩۳/٦/٢٤
» موفقیت :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» صادقانه + بعدا نوشت :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» مغز تکانی :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» اسباب کشی :: ۱۳٩۳/٦/٢۱
» بت ساختن در دنیای مجازی :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» بر هر نعمتی شکریست واجب :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» ریاضت :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» خواستگار پرانی :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» شهر موشها :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» نوستالژیک :: ۱۳٩۳/٦/۱٤
» واگویه هایی در مورد حجاب :: ۱۳٩۳/٦/۱۳
» مهربانی ها و میهمانی ها :: ۱۳٩۳/٦/۱٢
» درد ها :: ۱۳٩۳/٦/۱٠
» میهمانی چون نفس... :: ۱۳٩۳/٦/۸
» یکشنبه اول :: ۱۳٩۳/٦/٦
» شب دختر :: ۱۳٩۳/٦/٦
» آب یخ :: ۱۳٩۳/٦/٥
» چرا ازدواج نکردم؟ :: ۱۳٩۳/٦/٥
» از گلستان من ببر ورقی :: ۱۳٩۳/٦/٥
» روزهای آخر شوال :: ۱۳٩۳/٦/٤
» دیدن یا خواندن :: ۱۳٩۳/٦/۳
» سه گانه :: ۱۳٩۳/٦/۱
» فرودگاه :: ۱۳٩۳/٥/۳۱
» غرنامه :: ۱۳٩۳/٥/٢۸
» در جستجوی قطعه گمشده :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» حرفهایی فروخورده :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» پدرم :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
» این شنبه ناراضی :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
» توی دروازه :: ۱۳٩۳/٥/٢۳
» عصر یخبندان :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» خسته از حضور در جامعه :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» همینجوری :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» زنانی که می درند :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
» دیگه دوستم نداره! :: ۱۳٩۳/٥/۱٦
» چیزهای کوچک :: ۱۳٩۳/٥/۱٥
» نا آگاهی :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» کار خوب :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» گوگل نوشت :: ۱۳٩۳/٥/۸
» گوگل نوشت :: ۱۳٩۳/٥/۸
» تعلیق :: ۱۳٩۳/٥/۸
» فریاد :: ۱۳٩۳/٥/۸
» بدرود :: ۱۳٩۳/٥/٧
» دست من که نیست... :: ۱۳٩۳/٥/٦
» زیبایی ها :: ۱۳٩۳/٥/٥
» گمگشته :: ۱۳٩۳/٥/٤
» شب نهم :: ۱۳٩۳/٥/۳
» شب هشتم :: ۱۳٩۳/٥/۳
» شب هفتم :: ۱۳٩۳/٥/۱
» شب سوم-٢ :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» شب سوم :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» شب دوم :: ۱۳٩۳/٤/٢٧
» شب اول :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» سفر به دشت ستارگان :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» پروانه ها :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» نیمه ماه :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» تولدت مبارک :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» یک لینک :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» 5 گانه :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» الله :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» شلوغی های آخرسال :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» قدردانی :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» من و پلنگ :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» این کجا و آن کجا :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» روزی مقدر :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» یادم می رود... :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» نوستالژی لعنتی :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» من چه سبزم امروز.. :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» رمضان :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» زنانگی :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» گوگل نوشت :: ۱۳٩۳/٤/٩
» زیر نویس های مغزی :: ۱۳٩۳/٤/٩
» مردان تنومند :: ۱۳٩۳/٤/۸
» عروسی آنور دنیا :: ۱۳٩۳/٤/٧
» هفته ای که گذشت :: ۱۳٩۳/٤/٧
» این روزها :: ۱۳٩۳/٤/٤
» تکنولوژی :: ۱۳٩۳/٤/۱
» گوگل نوشت :: ۱۳٩۳/٤/۱
» بدرود ای بهار :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» همدلی از همزبانی بهتر است. :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» یک سوختگی سطحی :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» دوستهای ریشه دار :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» مشکلات پیچیده :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» معوقه :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» به جز... :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» ماه من :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» 13 سال :: ۱۳٩۳/۳/٢۳
» رفتن ها :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» گوگل نوشت :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» این هفته :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» گوگل نوشت :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» طوفان ومن :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» حسابی خوش گذشت :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» سوم شعبان :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» خانه و دل :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» تزلزل :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» رشد :: ۱۳٩۳/۳/٩
» متر های درونی :: ۱۳٩۳/۳/٧
» فرزندم... :: ۱۳٩۳/۳/٧
» مردان عاشق :: ۱۳٩۳/۳/٧
» گوگل نوشت :: ۱۳٩۳/۳/٦
» ویرانهء آزاد :: ۱۳٩۳/۳/۳
» هنر اول :: ۱۳٩۳/۳/٢
» به بهانه خرداد :: ۱۳٩۳/۳/۱
» خاله هندونه چشم صورتی :: ۱۳٩۳/۳/۱
» اخر هفته :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» حرفها :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» سفر بی انتها :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» خانه هایی در گوشه گوشه کشورم :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» تمدید :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» سفر دوم :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» گوگل نوشت :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» نماز :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» زنگ تفریح :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» این ادم من نیستم که بترسید نظر دهید! :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» سفر نوشت :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» مچکرم اسپینوزا! :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» هفتگانه :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» یک زن دوست داشتنی :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» شاید هم نه :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» گوشی همراه :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» همه چیز آرومه :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» کتاب هایی که نخوانده ام :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» عطر بهاری :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
» در رویای داشتن :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» من چه می خواهم؟ :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا... :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» درک متقابل :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» نفرت :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» حال خوب این هفته :: ۱۳٩۳/٢/٩
» کافه نادری :: ۱۳٩۳/٢/٩
» کارهای کوچک، شادی های بزرگ :: ۱۳٩۳/٢/۸
» ترس :: ۱۳٩۳/٢/۸
» گوگل نوشت :: ۱۳٩۳/٢/٦
» زندگی از نو :: ۱۳٩۳/٢/٦
» کشفیات غروب جمعه :: ۱۳٩۳/٢/٥
» دیروز روز خوبی بود :: ۱۳٩۳/٢/٤
» رگبار :: ۱۳٩۳/٢/٤
» دغدغه های جدی زندگی :: ۱۳٩۳/٢/٢
» یک هم اندیشی زنانه :: ۱۳٩۳/٢/۱
» آینه :: ۱۳٩۳/٢/۱
» من و یار دبستانی :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» روز مادر/ زن :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» روزهای ابری دلم :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» یک اتفاق ، یک تحلیل :: ۱۳٩۳/۱/٢٩
» شب های بهاری :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» گوگل نوشت :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» گردونه مهر :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» دهه نودی ها :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» جواب :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» جده های من :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» اولیای خدا در دنیای جدید :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» گوشه خلوت من :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» آسوده بخوابید ما همان کره خرهایی زمان شاه شهیدیم... :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» دست نیاز :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» حلوای غوره :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» زیبایی :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» عقل و احساس :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» دنیای مجازی و عمر گرانمایه :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» مرور :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» نوزاد بهاری :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» مشکلات من و مشکلات خوانندگان :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» 93 :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
» ٣٧ :: ۱۳٩۳/۱/۸
» نقطه سر خط :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» نرگس :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» گیس داره قد کمون.. :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» درختان عجول :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» توالت نوشت :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» بی سر و سامان :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» اتفاقی که من و او نمی شناسد.... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» کمپین های جو گیرانه :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» روایتی دیگر از هبوط :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» روزهایی که رفت.. :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» یک روز در شهر :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» آشتی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» اسکار :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» گوش شنوا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» برای لختی تفکر :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» موفقیت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» پایان خوش :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» باد هوشیاری :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» مجالی برای با خود بودن :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» وقتی گلدان گل بهاری در دستانم شکست... :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» تقویم مدیران ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» برنامه ریزی وبلاگی :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» یک موهبت الهی :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» گردگیری خاطرات :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» جوانه خواهم زد :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» همراه شو رفیق :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» زن - مرد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» خودشیفتگی مزمن و حسادت زنانه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» خانه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» هدیه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» در استانه بهار :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» سوگواری :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» قانون طبیعت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» باز زایی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» 38 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» بعد از سفر :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» زایر مست :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» خانه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» والله السمیع العلیم :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» از قوه به فعل :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» بازارچه خیره رحمت برای همه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» بازارچه خیره رحمت برای همه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» عرفات :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» بازارچه خیریه رحمت برای همه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» خلوت انس :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» سهم من :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» در بادیه سرگشته شما درچه هوایید؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» کمی سکوت :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» اینجا :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» زیارت ها :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» و در خانه رحمت للعالمین :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» جده :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» بار سفر :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» خسته ام :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» به پایان امد این دفتر :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» جریمه :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» شوهر یا نبودن :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» یک هفته :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» افتتاحیه :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» زندگی از دست رفته :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» کامنت منتخب هفته :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» میهمانی ها :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» مقصر :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» کلاه :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» تعطیلات :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» خیر و شر به بهانه گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» دور باطل :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» تعطیل نوشت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» درخت طلایی زندگی من :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» دوتا از دوازده تا :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» شروع یک صبح :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» صفر :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» شراکت :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» تولدها :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» کی چی کار کنم :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» حکایت ما :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» مهارت ها :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» اربعین :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» صبح زمستانی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» چشم سیاه :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» آخرین پنجشنبه پاییز :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» مصائب یک وبلاگ نویس :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» کاش منهم یک خرس قطبی بودم :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» این روزها :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» شلوغی های روزمره :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» ای تو روحت بزرگمهر :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» زندگی پیش رو :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» سی سی جان :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» کار خیر :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» جادوی رفتار :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» ۱۳٩٢/٩/۱۸ :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» قابل توجه آقایون :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» زنان سرزمین من :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» ماندلا :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» امروز شنبه است :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» امروز جمعه است :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» برف :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» هیکل موزون :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» باران :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» جوابیه :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» کرایه تاکسی :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» ظرفیت تکمیل است! :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» جایزه ها :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» میهمانی زنانه :: ۱۳٩٢/٩/٩
» حذف :: ۱۳٩٢/٩/٩
» ۱۳٩٢/٩/٧ :: ۱۳٩٢/٩/٧
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/٩/٧
» تأثیر پول :: ۱۳٩٢/٩/٦
» زوج و فرد :: ۱۳٩٢/٩/٦
» روزهای خوش :: ۱۳٩٢/٩/٦
» کمک :: ۱۳٩٢/٩/٥
» سکوت شبانه :: ۱۳٩٢/٩/۳
» تجرد ابدی :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» یک شب بارانی :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» شینگن :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» ماه کامل :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» یک لینک :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» برگ ها :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» گذشته های دور :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» یک سوال :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» یک متن قدیمی :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» خوشبختی :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» ۴٠روز :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» دکتر چمران :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
» یک تاسوعای دور :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» ۱۳٩٢/۸/٢٠ :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» دوباره :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» رستم ، سهراب :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» مفید بودن :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» ماهی بزرگه :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» s - n :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» محرم :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» یک دوست معمولی :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» محسن یگانه :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» یک دوست جدید :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» پایان یک زندگی :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» باشگاه مشت زنی :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» زندگی پرانگیزه :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» هدیه های سفارشی :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» زاویه دید :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/۸/٩
» مایه گذاشتن :: ۱۳٩٢/۸/٩
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/۸/۸
» چهار راه :: ۱۳٩٢/۸/۸
» عصبانیم :: ۱۳٩٢/۸/٧
» برنامه ها! :: ۱۳٩٢/۸/٧
» تولد یک مهربان :: ۱۳٩٢/۸/٦
» من چه رنگیم؟ :: ۱۳٩٢/۸/٦
» رنج ، غم- ۶ :: ۱۳٩٢/۸/٦
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/۸/٥
» دلبستگی و دلشکستگی :: ۱۳٩٢/۸/٥
» ملکه :: ۱۳٩٢/۸/٤
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/۸/٤
» الهی فدات شم ها !!!!! :: ۱۳٩٢/۸/٤
» شب عید :: ۱۳٩٢/۸/٢
» شب سکوت کویر :: ۱۳٩٢/۸/۱
» محمدعلی :: ۱۳٩٢/۸/۱
» رنج و غم -۵ :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» گوگل نوشت :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» دوپامین :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» رنج و غم-4 :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» یک ملاقات دوستانه :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» رنج و غم-۳ :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» رنج و غم -2 :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» رنج و غم-1 :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» گلهای پاییزی :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» نصیحت نکنید :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» توالت فرنگی :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» لاک خون کفتری :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» عید قربان :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» فرصت شمار صحبت... :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» پیچش :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» روز عرفه :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» شب عرفه :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» خط پایان :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» راه فرار :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» روزمرگی :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» گل پری جون :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» خانم ها نظر دهند لطفا :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» حرف و اشک :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» انتظار :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» سیاتیک :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» شب ها :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» سرزنش درونی :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» روز ازدواج :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» یک ناهاد پاییزی :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» زندگی در لحظه :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» سخنی از دل ما :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» خیالبافی :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» کلاغ :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» پشیمانی های روزمره :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» موضوع امروز :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» یک داستان واقعی :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» اسم وبلاگ :: ۱۳٩٢/٧/٩
» حمام :: ۱۳٩٢/٧/٩
» دیشب :: ۱۳٩٢/٧/۸
» خطای دید :: ۱۳٩٢/٧/٧
» فردا :: ۱۳٩٢/٧/٧
» هر روز صبح :: ۱۳٩٢/٧/٧
» مریم :: ۱۳٩٢/٧/٧
» کرامات گوگل :: ۱۳٩٢/٧/٦
» سی و شش سالگی :: ۱۳٩٢/٧/٦
» قانون ها :: ۱۳٩٢/٧/٦
» آخر هفته :: ۱۳٩٢/٧/٥
» جلب رضایت مشتری+ نتیجه :: ۱۳٩٢/٧/٤
» آرزوها :: ۱۳٩٢/٧/۳
» آن روی سکه :: ۱۳٩٢/٧/۳
» حرف ها :: ۱۳٩٢/٧/۳
» عسل و لیمو در پائیز طلایی :: ۱۳٩٢/٧/٢
» من ،مشاور :: ۱۳٩٢/٧/۱
» روان درمانی :: ۱۳٩٢/٧/۱
» من و رادیو :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» کابوس های من :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» خودآزاری :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» می نویسم تا یادم بماند... :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» سررسید :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» قدم به قدم :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» خون و اشک :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» یک مطلب :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» فرصت از دست رفته :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» خوشه انگور :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» خودشیفتگی :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» مهمان :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» طباخی :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» اعترافات :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» جادوی طبیعت :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» انحراف :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» 501 :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» کار جدید :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» درخشش ناهید :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» شهریور و تاریخ :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» حقوق اخر ماه :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» بدن من :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» دوستان دنیای مجازی :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» سروتونین لعنتی! :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» عروسی :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» تار :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» پارکینگ :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» کوهی بر پشت :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» داشته ها :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» روزهای پیش رو۲ :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» روزهای پیش رو :: ۱۳٩٢/٦/٩
» عادت می کنم :: ۱۳٩٢/٦/٧
» زمان :: ۱۳٩٢/٦/٦
» خدا :: ۱۳٩٢/٦/٥
» 25تومان :: ۱۳٩٢/٦/٥
» زل :: ۱۳٩٢/٦/٤
» احساس :: ۱۳٩٢/٦/٤
» شیوه او،خواسته من :: ۱۳٩٢/٦/۳
» درهایی که بسته می شوند.... :: ۱۳٩٢/٦/٢
» اورژانس :: ۱۳٩٢/٦/۱
» ۱۳٩٢/٦/۱ :: ۱۳٩٢/٦/۱
» روزهایم :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» سفر نوشت های پراکنده 2 :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» نا کجا آباد :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» خودکشی :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» سفر نوشت های پراکنده :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» بازگشت :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» 20 روز :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» جعبه پاندورا :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» این روزها :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» ۱۳٩٢/٥/۱٤ :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» آن چه گذشت :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» روزهایی به دور از شهر :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» سفر :: ۱۳٩٢/٥/٥
» آدم ها و من :: ۱۳٩٢/٥/۳
» هدیه نیمه رمضان :: ۱۳٩٢/٥/٢
» تنهایی مجازی :: ۱۳٩٢/٥/۱
» خوشحال می شوم اطلاع رسانی فرمائید: :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» خاندان من :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» روانپزشک یا غدد :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» ماشین نازنین :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» من این روزها :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» برای خودم :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» کالبد شکافی یک رابطه :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» غرنامه :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» نیاز :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» کی هستی؟ :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» این روزها :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» به چه فکر می کنم؟ :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» شقایق :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» بیچاره دلم :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» عطر خوش سبزی :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» تخمه خانگی :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» خاله نامه :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» آن سفر کرده... :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» آتش :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» سفرنامه :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» هدف :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» هدف :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» میهمان او :: ۱۳٩٢/٤/٥
» گل وجود :: ۱۳٩٢/٤/٤
» تونل توحید :: ۱۳٩٢/٤/۳
» متاهلانه :: ۱۳٩٢/٤/۱
» 4 فصل :: ۱۳٩٢/٤/۱
» پایان فصل :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» واگویه های پنجشنبه شب :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» شادی هیستریک :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» 11 سپتامبر :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» جملات روزانه :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» جوانه های افرا :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» زمان و مکان :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» یک روز دیگر :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» هفته ای که گذشت :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» دل و کودک :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» ذهن مغشوش :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» جهان نو :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» روز دوم :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» روز اول :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» روزهای پیش رو :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» یک نوشته قدیمی :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» پرسش و پاسخ :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» حیف :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» یک دورهمی خانوادگی :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» 87 :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» بدنم :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» زندگی در خانواده مدیران :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» یک پنجره :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» میهمانی :: ۱۳٩٢/۳/٩
» ۱۳٩٢/۳/٧ :: ۱۳٩٢/۳/٧
» ورزش :: ۱۳٩٢/۳/٦
» سلطان صاحبقرانیه :: ۱۳٩٢/۳/٥
» شبهایی که گذشت... :: ۱۳٩٢/۳/٤
» من ،ماه و بهارنارنج :: ۱۳٩٢/۳/٤
» عروسی :: ۱۳٩٢/۳/۱
» لعنتی :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» الاغ :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» اول رجب :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» قرار نبود اینها را بنویسم... :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» پنجشنبه :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» کتاب های رنگی رنگی :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» پسران مجرد! :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» انسان و فرشته :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» ناهار معوقه :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» نمایشگاه کتاب :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» دوست جدید :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» اگر :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» تلفیق :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» آشپزی :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» من امروز :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» برنامه زندگی :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» عطر توت :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» غیبت :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» یک نظر :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» من و داشته هایم :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» از صبح :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» معجزه لباس :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» عطر یاس :: ۱۳٩٢/٢/٩
» روز زن :: ۱۳٩٢/٢/۸
» من و پول :: ۱۳٩٢/٢/٧
» تا تابستان :: ۱۳٩٢/٢/٥
» زندگی جاری است :: ۱۳٩٢/٢/٥
» من و آقای همکار :: ۱۳٩٢/٢/٤
» یک سفر :: ۱۳٩٢/٢/۳
» دست های بی قرار :: ۱۳٩٢/٢/۱
» یک آه... :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» کالیپسو :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» ظهیرالدوله :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» cpm :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» ویروس های مزاحم :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» ارتباطات :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» چشم انداز :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» بیماری :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» آلودگی صوتی :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» دوستان من :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» گل و گلدان :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» وجدان درد تحمیلی :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» سال کاری :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» بازگشت :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» تجربیات دوران تجرد :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» خبرهای سال نویی :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» ماندن :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» آمین :: ۱۳٩٢/۱/۸
» خوشبختی شاید همین باشد... :: ۱۳٩٢/۱/۸
» شروع :: ۱۳٩٢/۱/٥
» اختتامیه 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» قرار سوم :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» بهانه ای برای باهم بودن :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» مرور :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» استحاله :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» خواب و خاطره :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» نیاز به همفکری :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» 8 مارس :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» برای دوستان محرم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» عصرانه برفی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» فیلم پذیرایی ساده :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» دوران سرکشی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» حسرت :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» هوا بهاری شده :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» مادر یا معشوق :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» غیرت مردانه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» موهای زائد :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» تغییر ذائقه :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» آشرام :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» اعتراف نامه :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» میهمانی :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» تولد :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» رژ زرشکی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» آیات اعجاز :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» هدیه ولنتاین :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» زندگی به سبک نقاشی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» ولنتاین تو غربت :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» واکویه های اخر شب :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» فریاد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» ترس های کودکی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» سفرنامه :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» آدمهای دنیا :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» brave :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» سفر :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» ماهنامه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» 14 سال :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» یک صبح جنجالی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» دوران جدید :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» ایمان درونی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» تصادف :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» واکنش مردانه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» انسان کامل :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» لباس :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» کدبانو :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» زنده باد چلوکباب :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» رنگ ها :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» به پابلو نروادا :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» قالب وبلاگ :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» درددل های یک وبلاگ نویس بی حوصله :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» درس روز :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» آتش دل :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» سیاستمداران :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» دست نوشته های قدیمی 2 :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» وب نوشته های قدیمی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» راز دل :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» عشق احمقانه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» دلم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» زنجیره محبت :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» استقلال :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» حسرت :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» نسل ما :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» شب طولانی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» خاله و خواهرزاده :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» بالاترین :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» مسافر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» بی نصیحت :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» کاش :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» شب تاریک :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» 232+ پی نوشت :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» شادی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» قبل از 25 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» ایتالیایی ها :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» دلخوشی های کوچک :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» پنجره ها :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» بازنویسی زندگی :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» روزی که تلف شد :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» سفر :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» هدف و وسیله :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» خیال پردازی :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» عادت می کنیم... :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» تعلق :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» حیف... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» شروع بارانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» ۱۳٩۱/٩/۳٠ :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» خوب که چی؟ :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» گنجشک ها :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» خسته ام :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» فرصت طلب ها :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» اصلاحیه جملات مثبت :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» دوباره :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» جناب آقای امید :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» شب برفی :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» خشم :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» نور و ظلمت1 :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» شب یلدا :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» بازی ها :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» عطرهای دلنشین :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» جنگ :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» من ، او :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» یک روز تنهایی :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» زمانی برای تاثیر گذاری. :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» ملاقات :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» جملات مثبت :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» من کار من :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» خوشبختم چون همنشینانی دارم ارزشمند :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» عاشقیت :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» عهد با شکست :: ۱۳٩۱/٩/۸
» دار قرار :: ۱۳٩۱/٩/٧
» آینده :: ۱۳٩۱/٩/٧
» حضرت حسین :: ۱۳٩۱/٩/٤
» بازدید کنندگان :: ۱۳٩۱/٩/٢
» زیارت :: ۱۳٩۱/٩/٢
» امروز چگونه گذشت؟ :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» ازدواج به عنوان یک راه حل :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» reset :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» دیگران من را چگونه می بینند؟ :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» شب بارانی :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» نظم :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» رابطه مخرب :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» فصل خرمالو :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» فریاد :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» فصل جدید زندگی :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» گذران عمر :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» غار تنهایی :: ۱۳٩۱/۸/٩
» ۱۳٩۱/۸/٧ :: ۱۳٩۱/۸/٧
» پاییز :: ۱۳٩۱/۸/٧
» دوست و دشمن :: ۱۳٩۱/۸/٤
» عرفه :: ۱۳٩۱/۸/۳
» اعتراف نامه :: ۱۳٩۱/۸/۳
» یک واقعیت تلخ :: ۱۳٩۱/۸/٢
» wedding day :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» عابر - 2 :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» عابر -1 :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» سرمایه اجتماعی :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» تغییرات :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» پنجشنبه های از دست رفته :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» ترسیده ام... :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» تا چه پیش آید... :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» خشم تبدار :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» من، جسم ، روان :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» بعد از یک سال :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» زمان :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» کتابهای شبانه :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» پروانه ها :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» تونل توحید :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» پرنده :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» من و پدرم :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» چه بگویم؟ :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» راحله جان :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» از یاد رفته... :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» دوره بلا :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» آخر دنیا :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» بازجویی :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» انار :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» لحظات جادویی :: ۱۳٩۱/٧/۸
» یک روز ایده آل زندگی مجردی من چگونه است؟ :: ۱۳٩۱/٧/۸
» یک روز ایده ال چگونه است؟ :: ۱۳٩۱/٧/۸
» ذوست مجرد- دوست متاهل :: ۱۳٩۱/٧/٧
» و... :: ۱۳٩۱/٧/٧
» خاطرات نه خیلی دور :: ۱۳٩۱/٧/٦
» کودک درون :: ۱۳٩۱/٧/٦
» من نویسنده خواهم شد... :: ۱۳٩۱/٧/٥
» سرویس دندان :: ۱۳٩۱/٧/٥
» زندگی من تا سی سالگی :: ۱۳٩۱/٧/٤
» یک قدم ! :: ۱۳٩۱/٧/٤
» مکانهای اقتدار-1 :: ۱۳٩۱/٧/۳
» فصل سوم :: ۱۳٩۱/٧/۳
» قسمت سوم :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» قسمت دوم :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» قسمت اول :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» جسم :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» برای دختران سرزمینم... :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» یار دبستانی در کسوت عروسی غمگین :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» عفریتی به نام حسادت زنانه :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» چرخه زندگی 2 :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» چرخه زندگی :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» s o s :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» شب عاشقان بی دل... :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» تغییر :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» فنون دلبری :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» قلعه دختر :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» بی قراری :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» اگر حوصله تلخی و غر ندارید نخوانید لطفا! :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» سفر :: ۱۳٩۱/٦/٩
» تجرد یا ازدواج :: ۱۳٩۱/٦/۸
» کفش هایم کو؟ :: ۱۳٩۱/٦/٧
» کسب و کار :: ۱۳٩۱/٦/٦
» روح زندگی :: ۱۳٩۱/٦/٥
» نیمه تاریک وجود :: ۱۳٩۱/٦/٤
» نوه های حاج محمد باقر :: ۱۳٩۱/٦/٢
» مخاطبین ... :: ۱۳٩۱/٦/۱
» خاکستری یعنی همه رنگ ها :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» اسکارلت اوهارا :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» شب سوم :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» ماهیانه :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» برای داشتن یک حال خوب :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» دهه 50 دهه 60 دهه 70 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» ناجی :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» پنجشنبه های لعنتی :: ۱۳٩۱/٥/٥
» از حال خوب به ... :: ۱۳٩۱/٥/٥
» می خواهم خودم را دوست بدارم :: ۱۳٩۱/٥/٢
» خارج از عرف :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» ساعت 10 صبح :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» خانه نشینی :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» چرا :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» می نویسم که ثبت شود... :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» راه من - راه او :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» بهانه :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» من از یک ماه پیش تا امروز :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» روزهای گذار :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» دلخوشی هایم :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» لحظاتی که باید ثبت شوند... :: ۱۳٩۱/٤/٩
» ۱۳٩۱/٤/٧ :: ۱۳٩۱/٤/٧
» نا تمام ها(نقاط ضعف -قسمت اول) :: ۱۳٩۱/٤/٤
» از نو :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» سفرنامه :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» سفر :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» باز هم افاضات دکترم :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» شب های جادویی :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» انتخاب :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» یک مجرد بیکار :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» من :: ۱۳٩۱/۳/٩
» حریم :: ۱۳٩۱/۳/۱
» تو هم می توانی همراه شوی... :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قبل از مرک :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» هفته ای که گذشت :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» عشق و حال :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» مردی برای درد دل :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» فریاد :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» روال زندگی :: ۱۳٩۱/٢/٧
» دل :: ۱۳٩۱/٢/٢
» بی مقدمه :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» بعد از 4 روز :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» بیچاره دلم :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» هوای بهاری :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» مصایب تجرد :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» دردل های پنجشنبه شب :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» من و دوستانم در دنیای واقعی و مجازی :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» خزعبلات سی و پنج سالگی :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» عروس گلم :: ۱۳٩۱/۱/٩
» با خودم... :: ۱۳٩۱/۱/۸
» سال91 :: ۱۳٩۱/۱/٤
» اعجاز سال نود :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» قرار دوم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» رو در رو :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» قدر و قیمت :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
» دلنوشت.... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» فرصت شمار :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» بهانه :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» فرصت :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» قراری از سر وظیفه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» اسیب شناسی یک ماجرا :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» مجردی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» خانواده ، دوست، همکار :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» قطب نمای زندگی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» شبی که گذشت.. :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» هجوم :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» سرمای درون :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» خوشبختی :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» اولی و آخری :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» اهوی بدم که صد سوارم نگرفت.... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» شاید شبی دیگر :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» خودتخریبی ماری :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» یک سالگی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» مردی از تبارم :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» تولد :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» اخر هفته :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» خلاف عرف :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» اولین قرار :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» مردان خشمگین زندگیم :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» خواستگار :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» کودک من :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» بافتنی :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» موهبت ها :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» شب یلدای ترافیکی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» شکرانه :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» کوشش بیهوده :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» تجربیات من :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» حس مادری :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» خلا :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» تقسیم بندی :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» داستان های کلیله و دمنه :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» من .... :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» نوشته هایی پرا کنده برای فهمیدن راز دلم... :: ۱۳٩٠/٩/۸
» تمرین عاشقیت :: ۱۳٩٠/٩/٦
» بی اعتمادی -2 :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» تلخی یک واقعیت :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» بیماری بی اعتمادی.. :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» ونوس :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» شب اول :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» عرفه :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» مادیات :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» برای تو :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» زبان بدن :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» باران :: ۱۳٩٠/۸/٧
» خواب تو :: ۱۳٩٠/۸/٦
» 5شنبه شب :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
» جمله روز :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» حس مادری :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» تو :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» گذراندن زندگی :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» خلا های مجردی... :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» محیط کار :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» استقلال :: ۱۳٩٠/٧/۸
» تشابه :: ۱۳٩٠/٧/٢
» الوداع :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» من ، خودم و تو :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» سختی کار :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» حس بد تنهایی :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» حس خوب تنهایی :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» دلبرکان من :: ۱۳٩٠/٦/۸
» مرد رویاها :: ۱۳٩٠/٦/۱
» عشق :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» شب های ماه تمام :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» حضور :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» معیار های من :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» همسران لباس یکدیگرند(1).... :: ۱۳٩٠/٥/۱
» برای تو و 4 سال زندگیم :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» دنیای مجازی زندگیم :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» سئوال و جواب :: ۱۳٩٠/٤/۱٦
» موی کوتاه و عشق دختر ترسا :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» راه رفته :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» دنیای اطراف :: ۱۳٩٠/٤/٩
» اعتراف نامه :: ۱۳٩٠/٤/۱
» ماه نامه :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» حال و آینده :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» عشق (قسمت اول) :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» مردهای زندگی من :: ۱۳٩٠/۳/٩
» روز زن :: ۱۳٩٠/۳/٤
» مسیر ها :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» عقل :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» شبهای تنهایی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» 15 سال :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» تجربه :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» دل نوشت :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» برف :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» گذشته ها :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» اولین خواستگار.. :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» ۱۳۸٩/۱٠/۱۱ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» از دل-2 :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» چرا ازدواج نکردم ؟(7) :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» از دل.. :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» چرا ازدواج نکردم ؟(6) :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» چرا ازدواج نکردم ؟(5) :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» چرا ازدواج نکردم ؟(4) :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» چرا ازدواج نکردم ؟(3) :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» چرا ازدواج نکردم ؟(2) :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» چرا ازدواج نکردم؟(1) :: ۱۳۸٩/٩/٢٦
» 1 :: ۱۳۸٩/٩/٢٥

Design By : Pichak