تجرد بعد از سی سالگی

دل نوشت های یک دختر سی و چند ساله

بعضی از واژه ها به مرور زمان آنقدر دستمالی می شوند و در جای نامناسب خود خرج می شوند که بعد از مدتی از قدر و قیمتشان کاسته می شود و خیلی زود آدم ها نسبت به آنها واکنش دفاعی نشان می دهند.

یکی از این واژه ها خلاقیت است.

در حقیقت خلاقیت چیزی نیست جز "از زاویه جدید به موضوعی عادی نگریستن" و این عمل یعنی کشف ابعاد ناشناخته و در نتیجه تغییر در زندگی روزمره.

ما به خاطر نوع سیاست های آموزش و پرورش تبدیل به موجوداتی شده ایم  که نمی توانیم آگاهانه از چهارچوب ها تخطی کنیم.

این چهارچوب ها یا ساخته و پرداخته جامعه هستند و یا اینکه در ذهن خود ما توسط والد درونمان شکل گرفته اند و تفکر و در نتیجه تصمیم گیری های ما را محدود می کنند.در حقیقت خیلی از ماها به خاطر ایجاد سدهای ذهنی راه پیشرفت را بر خودمان می بندیم و به ذهنمان اجازه نمی دهیم با دنیای پر ایده بیرون ارتباط بگیرد و راه حلی برای مسائل خود پیدا کند و نتیجه این رویکرد افسردگی و حال ناخوشی است که گریبان اکثریتمان را گرفته است.

همیشه توی دوره های خلاقیتم با دوستانی برخورد می کنم که نمی توانند ذهنشان را از چهارچوب خطی خارج کنند و نتیجه اش روزمرگی و محدود شدن افق دید و دست کم شمردن توانایی هایشان است.

یادتان باشد که خلاقیت، معارض نظم سیستمی و یا قانون مداری نیست بلکه هر کدام از این دو روش در جایگاه خود بکار ما می ایند و هنگام تصمیم گیری باید خلاق بود و هنگام اجرا باید منظم و سیستمی رفت جلو تا به هدف رسید.

تصمیم دارم اینبار کلاس خلاقیت را به صورت مجازی برگزار کنم و گروهی از کسانی را که دغدغه تغییر دارند دور هم جمع کنم تا بتوانیم از دنیای کوچک اطراف خود شروع کرده و زندگی را شادتر و مثبت تر کنیم.

اگر این جا کسی هست که تمایل دارد در کنار ما باشد می تواند پیام بگذارد تا شرایط کلاس را برایش ارسال کنم.

۱۳٩٦/۳/٢ | ٢:٢۸ ‎ق.ظ | | نظرات () |

www . night Skin . ir